>Ca28_Human
ELSAHATPAFTAVLTSPLPASGMPVKFDRTLYNGHSGYNPATGIFTCPVGGVYYFAYHVH
VKGTNVWVALYKNNVPATYTYDEYKKGYLDQASGGAVLQLRPNDQVWVQIPSDQANGLYS
TEYIHSSFSGFLLCPT
>C1qb_Human
DYKATQKIAFSATRTINVPLRRDQTIRFDHVITNMNNNYEPRSGKFTCKVPGLYYFTYHA
SSRGNLCVNLMRGRERAQKVVTFCDYAYNTFQVTTGGMVLKLEQGENVFLQATDKNSLLG
MEGANSIFSGFLLFPD
>Cerb_Human
VRSGSAKVAFSAIRSTNHEPSEMSNRTMIIYFDQVLVNIGNNFDSERSTFIAPRKGIYSF
NFHVVKVYNRQTIQVSLMLNGWPVISAFAGDQDVTREAASNGVLIQMEKGDRAYLKLERG
NLMGGWKYSTFSGFLVFPL
>COLE_LEPMA.264
RGPKGPPGESVEQIRSAFSVGLFPSRSFPPPSLPVKFDKVFYNGEGHWDPTLNKFNVTYP
GVYLFSYHITVRNRPVRAALVVNGVRKLRTRDSLYGQDIDQASNLALLHLTDGDQVWLET
LRDWNGXYSSSEDDSTFSGFLLYPDTKKPTAM
>HP27_TAMAS.72
GPPGPPGMTVNCHSKGTSAFAVKANELPPAPSQPVIFKEALHDAQGHFDLATGVFTCPVP
GLYQFGFHIEAVQRAVKVSLMRNGTQVMEREAEAQDGYEHISGTAILQLGMEDRVWLENK
LSQTDLERGTVQAVFSGFLIHEN
>HSUPST2_1.95
GIQGRKGEPGEGAYVYRSAFSVGLETYVTIPNMPIRFTKIFYNQQNHYDGSTGKFHCNIP
GLYYFAYHITVYMKDVKVSLFKKDKAMLFTYDQYQENNVDQASGSVLLHLEVGDQVWLQV
YGEGERNGLYADNDNDSTFTGFLLYHDTN
>2.HS27109_1
ENALAPDFSKGSYRYAPMVAFFASHTYGMTIPGPILFNNLDVNYGASYTPRTGKFRIPYL
GVYVFKYTIESFSAHISGFLVVDGIDKLAFESENINSEIHCDRVLTGDALLELNYGQEVW
LRLAKGTIPAKFPPVTTFSGYLLYRT
>4.YQCC_BACSU
VVHGWTPWQKISGFAHANIGTTGVQYLKKIDHTKIAFNRVIKDSHNAFDTKNNRFIAPND
GMYLIGASIYTLNYTSYINFHLKVYLNGKAYKTLHHVRGDFQEKDNGMNLGLNGNATVPM
NKGDYVEIWCYCNYGGDETLKRAVDDKNGVFNFFD
>5.BSPBSXSE_25
ADSGWTAWQKISGFAHANIGTTGRQALIKGENNKIKYNRIIKDSHKLFDTKNNRFVASHA
GMHLVSASLYIENTERYSNFELYVYVNGTKYKLMNQFRMPTPSNNSDNEFNATVTGSVTV
PLDAGDYVEIYVYVGYSGDVTRYVTDSNGALNYFD